Pozitivní sentinelová uzlina u karcinomu prsu – kdy a proč doplňovat axilární disekci?

Autoři

KRSIČKA Petr COUFAL Oldřich ZAPLETAL Ondřej

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Rozhledy v chirurgii
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova breast cancer – sentinel lymph node biopsy – axillary lymph node dissection – ACOSOG Z0011 trial
Popis V popředí zájmu současné mamární chirurgie je ověřit skutečnou potřebu axilární disekce (AD) u pacientek s časným karcinomem prsu a pozitivní sentinelovou biopsií. Na tuto problematiku se zaměřilo několik studií (např. ASOCOG Z0011, IBCSG 23–01, MIRROR, EORTC AMAROS). Doposud byly zveřejněny výsledky studie ASOCOG Z0011 s mediánem doby sledování pacientek 6,3 roku a studie IBCSG 23-01 s mediánem sledování 5 let. Ze závěrů obou studií vyplývá, že za určitých okolností není významný rozdíl v četnosti lokálních ani regionálních recidiv mezi pacientkami, u nichž byla AD doplněna, oproti pacientkám, u nichž bylo od AD upuštěno. Naše práce přehledovou formou shrnuje současné poznatky v oblasti indikace AD u pacientek s nádorovým postižením sentinelové uzliny.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info