Intervenční tréninkový program - EBM argumenty pro jeho hlavní úlohu v kardiovaskulární rehabilitaci a prevenci

Autoři

VYSOKÝ Robert BAŤALÍK Ladislav DOSBABA Filip LUDKA Ondřej NEHYBA Svatopluk KOLAŘÍK Ondřej

Rok publikování 2014
Druh Článek ve sborníku
Konference Analýza pohybu a její praktické aplikace ve fyzioterapii
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Ostatní obory vnitřního lékařství
Klíčová slova Cardiac rehabilitation; secondary prevention; aerobic training; resistance training; aerobic capacity; coronary artery disease
Popis Intervenční tréninkový program je klíčovým bodem v celém sekundárně-preventivním procesu u nemocných s ICHS. Cíl: posouzení vlivu modifikovaného aerobně-odporového tréninku na kardiorespirační ukazatele u nemocných po akutní koronární příhodě.Výsledky: signifikantní nárůst tolerance zátěže (1,76±0,34 vs. 1,99±0,42 W/kg; p<0.001) a vrcholové spotřeby kyslíku (22,83±4,48 vs. 25,86±5,46 pVO2, p<0.001), nesignifikantní pokles klidových hodnot tepové frekvence, systolického a diastolického krevního tlaku. Závěr: absolvování programu vede ke zlepšení aerobní kapacity, která je jedním z významných prognostických ukazatelů u nemocných s rizikovými faktory ICHS či po akutní koronární příhodě.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info