Fyziologie oka a vidění

Autoři

SYNEK Svatopluk SKORKOVSKÁ Šárka

Rok publikování 2014
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Druhé vydání publikace Fyziologie oka a vidění podává v prvních kapitolách přehled anatomie a biochemie zrakového ústrojí. Podrobně je popsána struktura jednotlivých vrstev stěny oka i obsahu oční koule, včetně nejnovějších poznatků v ultrastruktuře tkání. V dalších kapitolách se publikace zabývá také anatomií a fyziologií očních přídatných orgánů. Pozornost je věnována funkční topografii zrakové mozkové kůry s jejími senzitivními a senzorickými oblastmi. Další část publikace se podrobně věnuje fyziologii cévního systému oka. Regulace tvorby nitrooční tekutinypodmiňuje výši nitroočního tlaku a náchylnost ke vzniku zeleného zákalu. Pozornost je věnována metodám měření nitroočního tlaku a farmakologickým účinkům jednotlivých typů biochemických látek, které ovlivňují tvorbu nitroočního moku, jeho odtok a je zdůrazněn význam hematookulární bariéry. Další část publikace se zaměřuje na fyziologické jevy zrakového systému, jako je refrakční stav oka, akomodace oka, barvocit, zraková ostrost, zorné pole. Popsána je i elektrofyziologie vidění v závislosti na funkci sítnicových elementů, jsou zmíněny elektrofyziologické vyšetřovací metody, které umožňují objektivní vyšetření funkční aktivity sítnice a zrakové dráhy, včetně nejmodernější multifokální elektroretinografie. Autoři se v publikaci věnují také fyziologii očních pohybů, vývoji a stupňům binokulárního vidění a zmiňují i psychofyzikální aspekty vidění. V závěru publikace jsou popsány současné trendy ve vývoji umělé sítnice a sítnicových protéz, které jsou vyvíjeny pro nemocné se zbytky zraku.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info