1347 tréninkových cyklů Kardiovaskulární rehabilitace u kardiaků ve Fakultní nemocnici Brno

Autoři

BAŤALÍK Ladislav DOSBABA Filip VYSOKÝ Robert NEHYBA Svatopluk ŠPINAR Jindřich

Rok publikování 2015
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Kardiovaskulární rehabilitace (KR) má ve Fakultní nemocnici (FN) Brno dlouholetou tradici. V rámci České republiky byla FN Brno první nemocnicí, jež začala systematicky a standardně provádět ambulantně řízený trénink jako součást léčby kardiaků. Její počátky sahají do roku 1993 a jsou spojeny se jmény doc. MUDr. Václava Chaloupky CSc., posledního přednosty Oddělení funkčního vyšetřování FN Brno, a jeho manželky fyzioterapeutky Šárky Chaloupkové. Po opatrných začátcích se KR ve FN Brno postupně proměnila, trénink je v současnosti delší, intenzivnější a bezpečnější. Tento fakt souvisí se značným medicínským pokrokem v diagnostice i léčbě srdečních chorob. Od roku 1993 do konce roku 2014 absolvovalo tréninkový cyklus 1347 kardiaků, 83% tvořili muži a 17% ženy, jejich průměrný věk byl 59±10 let. Perkutánní koronární intervencí bylo ošetřeno 68% nemocných, aortokoronárním bypassem 14% a 18% nemocných ze souboru bylo léčeno konzervativním postupem. Vrcholová spotřeba kyslíku přepočítaná na kilogram tělesné hmotnosti (pVO2) se zvýšila z 19,9±4,8 ml/kg/min na 22,2±5,2 ml/kg/min, při statistické významnosti p<0,0001. Benefity plynoucí z pravidelné pohybové aktivity u kardiaků demonstroval T. Kavangh et al. na doposud nejrozsáhlejších zahraničních studiích v letech 2002 a 2003, kterých se zúčastnilo 12169 mužů a 2380 žen. Podle výsledků autor uvádí, že zvýšením 1 ml/kg/min pVO2 se zlepší prognóza v průměru o 1,8 roků. Lze oprávněně předpokládat, že také u pacientů rehabilitovaných ve FN Brno dojde k významnému zlepšení jejich prognózy po absolvování KR, pouze však za předpokladu, že budou nadále udržovat aerobní zdatnost získanou v adaptační fázi KR.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info