Rozdíly v průběhu tuberkulózy u českých nemocných a cizinců

Autoři

HRAZDIROVÁ Anna POTREPČIAKOVÁ Stanislava SKŘIČKOVÁ Jana JARKOVSKÝ Jiří

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia pneumologica et phthiseologica
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Pneumologie
Klíčová slova tuberculosis; foreigners
Popis V období 3 let 2010 až 2012 bylo na Klinice nemocí plicních a tbc v Brně hospitalizováno celkem 7 679 nemocných, z toho 106 nemocných s tuberkulózou (tbc). Z celkového počtu 106 nemocných se jednalo o 87 nemocných z ČR a 19 cizinců (18 %). Práce je zaměřena na srovnání obou skupin nemocných, českých pacientů a cizinců narozených mimo ČR s tuberkulózou, zjišťuje rozdíly ve věku, pohlaví, vzdělání, kouření, významu rodinné anamnézy, kontaktů a cestovní anamnézy, v klinickém průběhu a symptomatologii, bakteriologické ověřenosti onemocnění a typu biologického materiálu, charakteru rtg nálezu, přítomnosti imunosuprese a přítomnosti rezistence na Mycobacterium tuberculosis (M.TB).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info