The availability of HEPA-filtered rooms and the incidence of pneumonia in patients after haematopoietic stem cell transplantation (HSCT): results from a prospective, multicentre, eastern European study

Název česky Dostupnost HEPA filtace v pokojích a výskyt pneumonie u nemocných po transplantaci krvetvorných buněk (HSCT): výsledky prospektivní, multicentrické východoevropské studie
Autoři

VOKURKA Samuel BYSTRICKÁ Eva SVOBODA Tomáš ŠKODA GORICAN Irena Katja SEVER Matjaz MAZUR Ewa KOPINSKA Anna PAVLICOVÁ Vladislava MOCANU Otilia TANASE Alina GHELASE Rodica ZÍTKOVÁ Marie LABUDÍKOVÁ Monika RAIDA Ludek NAVRÁTILOVÁ-HRABÁNKOVÁ Darja BOCKOVÁ Jana

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Clinical Nursing
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.1111/jocn.12286
Obor Ostatní lékařské obory
Klíčová slova barrier nursing; HEPA; isolation; nursing; pneumonia; protection; stem cell; transplantation
Popis Došli jsme k závěru, že autologní HSCT mohou být bezpečně provedeny ve dvou až čtyřlůžkových pokojích a v pokojích bez HEPA filtrace. Nicméně, jedno-lůžkové pokoje by měly mít vždy přednost, pokud jde o ochranu soukromí pacienta, hygieny a předávání dalších jiných infekcí. Vzhledem k výraznému trendu nižšího výskytu pneumonie pozorované u nemocných hospitalizovaných na HEPA filtrovaných pokojích v období alogenní HSCT, doporučujeme HEPA filtraci u těchto nemocných používat.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info