Characterization of the binding of antidiabetic drugs to human serum albumin by means of CE FA

Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Název česky Charakterizace vazby antidiabetik se sérovým lidským albuminem pomocí metody CE-FA
Autoři

MICHALCOVÁ Lenka GLATZ Zdeněk

Rok publikování 2015
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Kapilárn elektroforéza - frontální analýza byla využita ke stanovení vazebných konstant vybraných antidiabetik. Vazebné konstanty interakčních partnerů tolbutamid-HSA, chlorpropamid-HSA, acetohexamid-HSA a carbutamid-HSA byly stanoveny za fyzilogických podmínek. Hodnoty vazebných konstant (Kb) byly dobře opakovatelné a hodnoty Log(Kb) získané nelineární regresní analýzou. Pokles v získaných hodnotách byl pozorován v tomto pořadí acetohexamid > tolbutamid > chlorpropamid > carbutamid. Výsledky poskytují informace o vazebných parametrech vybraných modelových systémů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info