MODERN METHODS FOR DETERMINATION OF BINDING CONSTANTS: CAPILLARY ELECTROPHORESIS VS. ISOTHERMAL TITRATION CALORIMETRY

Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Název česky Srovnání moderních metod stanovujích vazebné konstanty: kapilární elektroforéza vs. izotermální titrační kalorimetrie
Autoři

NEVÍDALOVÁ Hana GLATZ Zdeněk MICHALCOVÁ Lenka

Rok publikování 2015
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Síla vazby mezi ligandy a proteiny se popisuje pomocí vazebné konstanty (Kb). Zmíněné interakce mají významný vliv na biologickou aktivitu, farmakodynamické a farmakokinetické vlastnosti léčiv. Vazebná konstanta může být stanovena několika metodami. V této studii byla srovnávána kapilární elektroforéza a izotermální titrační kalorimetrie. Vazebné konstanty systémů diklofenak-HSA a lidokain-HSA byly stanoveny pomocí obou metod. Získané výsledky jsou srovnatelné, obě metody mohou být využity pro stanovení vazebných parametrů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info