Syndrom Freyové (aurikulotemporální syndrom) po parotidektomii a jeho prevence

Autoři

GÁL Břetislav KADAŇKA Zdeněk HLOŽKOVÁ Tereza HANÁK Jan HLOŽEK Jiří

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor ORL, oftalmologie, stomatologie
Klíčová slova Frey Syndrom; Auriculotemporal Syndrom; Sternocleidomastoid Muscle Fla; Parotidectomy
Popis Úvod. Syndrom Freyové (aurikulotemporální syndrom) je častou komplikací chirurgie příušní žlázy, způsobený aberantním prorůstáním parasympatických vláken nervus auriculotemporalis do kožních potních žlázek. Typicky je syndrom charakterizován pocením, zarudnutím a pálením kůže parotické oblasti, zejména v návaznosti na chuťové podněty. Vytvoření interpoziční bariéry mezi kůži a lůžko po parotidektomii může vést ke snížení rizika této komplikace. Cíl: Cílem studie bylo stanovení četnosti výskytu syndromu Freyové u operovaných pacientů a zhodnocení účinnosti použití svalového laloku z musculus sternocleidomastoideus (m. SCM) v jeho prevenci. Metodika. Jde o retrospektivní studii. Soubor 167 pacientů, u kterých byla provedena parciální či totální parotidektomie v letech 2007-2011, byl rozdělen do dvou skupin. U první skupiny pacientů byla provedena rekonstrukce svalovým lalokem z m.SCM (n=42), u druhé skupiny rekonstrukce provedena nebyla (n=125). Diagnostika syndromu Freyové v pooperačním období byla stanovena na základě subjektivního hodnocení symptomů, údajů z dotazníku a objektivním průkazem Minorovým testem. Výsledky. Celkový výskyt syndromu Freyové činil 15% (25/167 pacientů), ve skupině bez rekonstrukce 16% (22/125), ve skupině s rekonstrukcí 7% (3/42). Rozdíl mezi skupinami ve výskytu aurikulotemporálního syndromu byl dle Fisherova exaktního testu statisticky významý (p <. 05). Závěr. Svalový lalok z m. SCM použitý k vytvoření interpoziční bariéry mezi kožní lalok a resekční lůžko po parotidektomii představuje jednoduchou, rychlou a efektivní metodu v prevenci syndromu Freyové po parotidektomii.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info