Komplexní multioborová péče o děti s dětskou mozkovou obrnou je nutností

Autoři

PAPEŽ Jan MRÁZOVÁ Lenka DOLEŽEL Zdeněk OŠLEJŠKOVÁ Hana

Rok publikování 2015
Druh Přehledové a vzdělávací texty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Dětská mozková obrna (DM0) je celoživotní chronické neprogresivní postižení centrálního nervového systému (CNS), které vzniklo jako následek prenatálně, perinatálné nebo časně postnatálně působícího patologického inzultu na vyvíjející se mozek a které se v dětství manifestuje především jako motorické a vývojové postiženi a opoždění. Nejčastější příčinou je hypoxicko-ischemická encefalopatie či předčasný porod s významnou nezralostí novorozence a nízkou porodní hmotností. V klinickém obraze dominují neurologické příznaky, ale pacient má současně zdravotní obtíže z postižení mnoha dalších systémů, které vznikají v důsledku poškození jejich inervace nebo přímého působení noxy. Tyto doprovodné obtíže komplikují život dětem a jejich rodinám, snižují kvalitu života, zvyšují morbiditu a mají vliv i na délku života, přesto obvykle zůstávají v pozadí zájmu lékařů. Jsou to poruchy polykání, poruchy z oblasti zažívacího traktu (především obtíže související s motilitou zažívacího traktu), poruchy výživy a růstu, poruchy respiračního a urogenitálního traktu, poruchy řeči a specifické vývojové nedostatky komunikace a učení, poruchy citlivosti, smyslů (především zraku), vnímání a chování. Z uvedeného vyplývá, že péče o děti s DM0 musí být komplexní, nejlépe ve velkých nemocnicích, kde fungují Centra komplexní péče o děti s DM0, ale vždy ve spolupráci s praktickým pediatrem a mnoha dalšími nelékařskými odborníky, především speciálními pedagogy. Klíčová slova: dětská mozková obrna, spastidta, hypoxicko-ischemická encefalopatie, nedonošené dítě, gastroezofageálni reflux, duodenogastrický refíux, psychomotorické opoždění, retinopatie nedonošených, Centrum komplexní péče pro děti s dětskou mozkovou obrnou, inkluzivní vzdělávání, botulotoxin, balneoterapie.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info