Capillary electrophoresis with mass spectrometry detection for beta-secretase enzyme assay

Logo poskytovatele
Název česky Kapilárni elektroforéza s hmotnostně spektrometrickou detekcí pro charkterizace enzymu beta-sekretasy
Autoři

SCHEJBAL Jan SLEZÁČKOVÁ Lucie ŠEFRANÁ Šárka LANGMAJEROVÁ Monika ŘEMÍNEK Roman GLATZ Zdeněk

Rok publikování 2015
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis V této práci přestavujeme optimalizovanou metodu pro separaci a kvantifikaci peptidů pomocí kapilární elektroforézy s s hmotnostně spektrometrickou detekcí (CE-MS), která může být použita pro kinetickou a inhibiční studii ß-sekretasy (BACE). Jedná se o klíčový enzym který se podílý na vzniku amyloidních senilních plaků, které pravděpodobně hrají zásadní roli v patogenezi Alzheimerovy choroby. Proto je v současnosti řada zdravotního a farmakologického výzkumu orientována na cílenou inhibici BACE a následně zamezení tvorby amyloidních plaků. Hlavním nástrojem toho výzkumu jsou metody založené na takzvaném Försterově rezonančním přenosu energie, které však trpí řadou koncepčních nevýhod. Využití CE-MS přináší řadu výhod, jako vysokou senzitivitu, malou spotřebu vzorku a rychlou analýzu, navíc nejsou potřeba drahé speciálně značené substráty.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info