Multimorbidita - závažný problém v přístupu k terapii diabetiků vyššího věku

Autoři

WEBER Pavel MELUZÍNOVÁ Hana

Rok publikování 2016
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Existuje nedostatek dokladů ke specifické léčbě polymorbidních seniorů, protože tito bývají obvykle vyloučeni z velkých klinických studií (RCT= randomized clinical trials). V provedené retrospektivní analýze z 5 všeobecných lékařských periodik s nejvyšším IF – z 284 RCT z let 1995-2010 bylo vyloučeno 65% seniorů pro multimorbiditu. Při hodnocení 11 Cochrane Review RCT podle přítomnosti 4 typických chronických chorob (diabetes, srdeční selhávání, CHOPN a CMP) měla méně než polovina z účastníků těchto studií při splnění vstupních kritérií některou z uvedených chronických diagnóz. Polymorbidní senioři obvykle vůbec nefigurují v RCT. Klinická guidelines obvykle vůbec nepočítají s multimorbiditou a často ani neposkytují doporučení, která by brala v úvahu jiné současně se vyskytující komorbidity. Polyfarmakoterapie často odůvodněná a účelná bývá ve stáří podmíněna zejména současně přítomnou polymorbiditou. I když jednotlivá onemocnění jsou zcela správně a indikovaně léčena podle EBM (medicína založená na důkazech), nejednou z toho hrozící možné farmakologické interakce ustupují poněkud do pozadí. Díky tomu mohou být i závažné obtížně odhalitelné. Principy preskripce seniorům při povrchním pohledu mohou zdánlivě působit dojmem, že je podobná preskripci u mladších jedinců. U seniorů se vyžaduje pochopení: jasné indikace léku; znalost dávkování; potenciálních vedlejších reakcí (NÚL) a lékových interakcí. Při geriatrické preskripci je třeba vzít v úvahu změny kognitivních funkcí, pokles manuální zručnosti a naopak vzestup potřeby sociální podpory. Starší jsou celkově více vulnerabilní, zužuje se terapeutické rozmezí, klesá compliance, stoupá interindividuální variabilita účinku a zvyšuje se riziko lékových interakcí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info