Lumbálna sympatektómia − prehľad svetovej literatúry za posledných 15 rokov

Autoři

PEKAŘ Matej MAZUR Miloslav PEKAŘOVÁ Anna KOZÁK Jiří FOLTYS Aleš

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Rozhledy v chirurgii
Citace
www http://www.prolekare.cz/rozhledy-v-chirurgii-clanek/lumbalna-sympatektomia-prehlad-svetovej-literatury-za-poslednych-15-rokov-57935
Klíčová slova lumbar sympathectomy – Raynaud´s phenomenon – thromboangitis obliterans –peripheral arterial disease – hyperhidrosis
Popis Souhrn Úvod: U  lumbálnej sympatektómie sa ireverzibilne poškodí sympatikový kmeň a  gangliá segmentov L1-L5, najčastejšie L2-L4. Výkon sa robí už od roku 1923. V  minulosti boli jeho indikácie široké, po zavedení revaskularizačných metód význam poklesol. Cieľom práce je predstaviť literárny prehľad problematiky lumbálnej sympatektómie za posledných 15 rokov. Metóda: Literárny prehľad 113 akademických článkov svetovej literatúry. Patofyziológia: Princípom je zrušenie eferentácie na alfa-1 receptory, čím dochádza k  relatívnej vazodilatácii malých ciev na dolných končatinách (DKK), prerušenie eferentácie exokrinných žliaz, ktorým sa zníži objem tvoreného potu a aferentácie nociceptorov ovplyvňujúcich bolesti DKK. Indikácie: Raynaudov fenomén, thromboangiitis obliterans, ischemická choroba dolných končatín (ICHDK) u  nerevaskularizovateľného nálezu v  štádiu Fontaine III – IV, hyperhidróza, perzistujúca bolesť DKK, chronické bolesti amputačného pahýľu, omrzliny, oziabliny. Efekt: Tri najväčšie dohľadané štúdie uvádzajú pozitívny efekt v  intervale 63,6 %-93,4 % u  ICHDK a  97 %-100 % u  hyperhidrózy. Za pozitívny efekt u pacienta považujú teplé DKK, zvýšenie prekrvenia, akceleráciu hojenia chronických defektov, zmiznutie potenia a zmenšenie bolestí DKK. Záver: lumbálna sympatektómia je stále použiteľnou metódou v terapii vyššie uvedených chorôb. Jej efekt závisí od správnej indikácie.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info