Ošetřovatelství v hematoonkologii

Autoři

ZÍTKOVÁ Marie BLAŽKOVÁ Michaela BLAŽKOVÁ Michaela FÍNOVÁ Lada FÍNOVÁ Lada LABUDÍKOVÁ Monika LABUDÍKOVÁ Monika KAJABA Václav KAJABA Václav PROTIVÁNKOVÁ Markéta PROTIVÁNKOVÁ Markéta ŠEBELOVÁ Hana ŠEBELOVÁ Hana

Rok publikování 2016
Druh Učební texty, pomůcky
Citace
Popis Skripta se zabývají problematikou ošetřovatelské péče o hematoonkologicky nemocné. Péče o tuto skupinu pacientů je velmi náročná a specifická, čímž jsou na ošetřovatelský personál v oblasti vědomostí i dovedností kladeny velmi vysoké nároky. Text je členěn do osmi kapitol, které odrážejí jednotlivé aspekty péče o tyto nemocné. Skripta jsou určena studentům navazujícího magisterského studia oboru Intenzivní péče, především jako studijní opora k předmětu Intenzivní ošetřovatelská péče v interních oborech III.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info