Úskalí při podávání léčiv nasogastrickou sondou

Autoři

RUZSÍKOVÁ Adriána

Rok publikování 2013
Druh Vyžádané přednášky
Citace
Popis Na jednotkách intenzivní péče jsou pacienti často neschopni přijímat potravu per os. V případě, že je u pacienta zachována činnost gastrointestinálního traktu,je možné podávat výživu prostřednictvím nasogastrické sondy. Ta se rovněž stává důležitým nástrojem pro podávání léků. U administrace léčiv tímto způsobem však narážíme na spoustu překážek, které mohou vést k nedostatečné terapii pacienta. Mezi tyto problémy patří zejména nevhodnost lékové formy pro podání nasogastrickou sondou, inkompatibilita léčiva s enterální výživou, či vazba molekul léčiva na materiál sondy. Nedostatek dat o efektivitě podávání jednotlivých léčiv nasogastrickou sondou a v neposlední řadě, ztráty léčiva vzniklé při manipulaci s lékovou formou v průběhu podávání do NGS, jsou další faktory, které komplikují podávání léčiv touto technikou. Přednáška pojednává o výše zmíněných úskalích a představuje krátký souhrn doporučení pro administraci léků enterální sondou.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info