Dlouhé nekódující RNA u mnohočetného myelomu

Autoři

SEDLAŘÍKOVÁ Lenka GROMESOVÁ Barbora KUBACZKOVÁ Veronika RADOVÁ Lenka ALMÁŠI M. PENKA M. ADAM Z. POUR L. KREJČÍ M. ŠEVČÍKOVÁ Sabina

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Východiska: Mnohočetný myelom (MM) je druhým nejčastějším hematoonkologickým onemocněním, které je charakterizováno akumulací genetických mutací a dysregulacemi signálních drah. Tato práce si klade za cíl zjistit, zda pozorované dysregulace by mohly být alespoň částečně způsobeny podskupinou nekódujících RNA, tzv. dlouhými nekódujícími molekulami RNA (lncRNA). Tyto více než 200 nukleotidů dlouhé molekuly se nacházejí především v jádře buněk a podílejí se na významných buněčných procesech (proliferace, diferenciace, apoptóza). Ukazuje se, že tyto molekuly mají klíčovou roli v patogenezi lidských onemocnění, včetně těch nádorových, kde se podílejí na nádorové transformaci. Cílem studie bylo identifikovat profil buněčných lncRNA souboru pacientů s MM a zdravých dárců (ZD) a porovnat je s klinickými parametry. Závěr: Naše pilotní výsledky naznačují, že buněčné lncRNA UCA1, NEAT1 a BDNF-AS mohou být zapojeny do patofyziologických procesů probíhajících v MM buňkách a podněcují tak další studie této problematiky.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info