Variabilita v genech pro chuťové receptory, jejich vztah k výběru potravin a asociace se zdravím, resp. chorobami

Logo poskytovatele
Autoři

IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ Petra LUČANOVÁ Světlana KAŠTOVSKÝ Jakub MUSILOVÁ Kristína BARTOŠOVÁ Michaela KUKLA Lubomír KUKLETOVÁ Martina

Rok publikování 2016
Druh Vyžádané přednášky
Citace
Popis Preference výběru potravin a dietní návyky jsou významně ovlivněny nejenom volbou životního stylu ale i interindividuálními rozdíly ve vnímání chuti, které jsou zčásti geneticky determinovány. V příspěvku budou prezentovány nové poznatky o vlivu polymorfizmů v genech pro chuťové receptory na příjem potravy a jejich vztah k vybraným chronickým onemocněním. Varianty genů pro „umami“ chuťové receptory (T1R1 a T1R3) a receptory pro slanou chuť (epiteliální sodíkový kanál - ENaC a receptor pro kapsaicin - TRPV1) byly asociovány se zvýšeným příjmem glutamátu/L-aminokyselin a soli. Polymorfizmy v genu pro translokázu mastných kyselin (CD36) byly spojeny s rozdíly v příjmu tuků a jsou považovány za biomarkery chronických kardiovaskulárních chorob. Variabilita v genu pro receptor hořké chuti (T2R38) byla asociována s odmítáním brukvovité zeleniny a kompenzačně zvýšeným příjmem tučné a sladké potravy a specifické varianty v genech receptorů pro sladkou chuť (T1R2 a T1R3) byly spojeny se zvýšeným příjmem sladkostí, obezitou a rizikem rozvoje zubního kazu. Tento závěr jsme potvrdili v naší studii, kdy jsme analyzovali jednonukleotidové polymorfizmy (SNPs) v genech pro T1R2 (Ile191Val, rs35874116) a glukózový transportér GLUT2 (Thr110Ile, rs5400) ve vzorku 637 českých dětí se zubním kazem, resp. zdravou denticí. Závěrem můžeme konstatovat, že nové poznatky z molekulárně biologických a genetických studií na poli chuťových receptorů mohou přispět k pochopení jejich funkce ve zdraví i nemoci a napomoci tak k vývoji personalizované strategie prevence vzniku a rozvoje vybraných chronických chorob.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info