Whole-exome sequencing identifies novel MPL and JAK2 mutations in triple-negative myeloproliferative neoplasms

Název česky Celo-exomové sekvenování identifikuje nové MPL a JAK2 mutace v triple-negativních myeloproliferativních novotvarech
Autoři

MILOSEVIC FEENSTRA Jelena NIVARTHI Harini GISSLINGER Heinz LEROY Emilie RUMI Elisa CHACHOUA Ilyas BAGIENSKI Klaudia KUBEŠOVÁ Blanka PIETRA Daniela GISSLINGER Bettina MILANESI Chiara JÄGER Roland CHEN Doris BERG Tiina SCHALLING Martin SCHUSTER Michael BOCK Christoph CONSTANTINESCU Stefan N. CAZZOLA Mario KRALOVICS Robert

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Blood
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.1182/blood-2015-07-661835
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova MPL; JAK2; neoplasms; mutations; myeloproliferative neoplasms
Popis Esenciální trombocytémie (ET) a primární myelofibróza (PMF) jsou chronická onemocnění charakterizované klonální krvetvorby a hyperproliferaci terminálně diferencovaných myeloidních buněk. Toto onemocnění je poháněn somatických mutací v exonu 9 CALR nebo exonu 10 MPL nebo JAK2 V617F-u> 90% případů, zatímco zbývající případy se označují jako "triple negativní." Naším cílem bylo identifikovat patogenní mutace v trojitě negativní případy ET a PMF použitím whole-exome sekvencování (WES) na spárované nádoru a controlsamples od 8 pacientů. Zjistili jsme důkaz o klonální krvetvorby u 5 z 8 sledovaných případů založených na analýze klonality a přítomnost somatických genetických aberací. WES identifikovány somatické mutace v 3 z 8 případů. Nezjistili jsme žádné nové opakující se somatické mutace. U 3 pacientů s klonální krvetvorby analyzované Wes jsme identifikovali somatická MPL-S204P, embryonální MPL-V285E mutaci a zárodečnou JAK2-G571S variantu. Provedli jsme Sanger sekvenování celou kódující oblast MPL v 62, a JAK2 ve 49 dalších triple-negativních případů ET nebo PMF. New somatické (T119I, S204F, E230G, Y591D) a 1germline (R321W) MPL mutace byly detekovány. Všechny zjištěné MPL mutací byly gain-of-funkce při analýze ve funkčních testech. JAK2 varianty byly identifikovány u 5 z 57 trojitě negativní analyzovaných případů Wes a Sangera sekvenování dohromady. Mohli bychom prokázat, že JAK2 V625F, a JAK2-F556V jsou gain-of-funkce mutace. Naše výsledky naznačují, že triple-negativní případy ET a PMF nepředstavují homogenní entitu onemocnění. Případy s polyklonální krvetvorby může představovat dědičné poruchy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info