Electrophoretically mediated microanalysis for on-capillary derivatization of amino acids using naphthalene-2,3-dicarboxaldehyde and sodium cyanide

Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Název česky Elektroforeticky zprostředkovaná mikroanalýza pro derivatizaci aminokyselin v kapiláře pomocí naftalen-2,3-dikarboxaldehydu a kyanidu sodného
Autoři

CELÁ Andrea MÁDR Aleš ŠULCOVÁ Martina GLATZ Zdeněk

Rok publikování 2016
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Aminokyseliny jsou pro živý organismus velmi důležité látky a jejich stanovení poskytuje obraz fyziologického stavu organismu. Jelikož většina z nich nevykazuje nativní fluorescenci, je pro jejich citlivé stanovení pomocí fluorescenční detekce nutná jejich derivatizace. Derivatizační reakce může být prováděna před analýzou v mikrozkumavce (tzv. pre-capillary), přímo v kapiláře (tzv. on-capillary) nebo po analýze (tzv. post-capillary). Derivatizace v kapiláře nabízí mnoho výhod, jako jsou menší spotřeby vzorku a ostatních reagencíí a možnost automatizace. V úzkých kapilárách probíhá míchání reaktantů podélnou difúzí, příčnou difúzí v laminárním toku (TDLFP), nebo pomocí elektroforeticky zprostředkované mikroanalýzy (EMMA). Optimalizace EMMA pro derivatizaci všech standardních aminokyselin pomocí naftalen-2,3-dikarboxaldehydu a kyanidu sodného a srovnání této metody s derivatizací aminokyselin využívající TDLFP míchání je předmětem tohoto příspěvku.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info