Změna šíře rozštěpové štěrbiny u dětí s jednostranným celkovým rozštěpem v období mezi rekonstrukcí rtu a patra – pilotní studie

Autoři

KOŠKOVÁ Olga VOKURKOVÁ Jitka ABELOVSKÝ Juraj VOKURKA Jan DOROCIAKOVÁ Petra HALAČKOVÁ Ivana

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj LKS : Časopis České stomatologické komory
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor ORL, oftalmologie, stomatologie
Klíčová slova cleft lip and palate; neonatal cleft lip reconstruction; 3D scans; cleft width
Popis Rozštěpové vady jsou jednou z nejčastějších vrozených vývojových vad obličeje. Dítě s celkovým rozštěpem podstupuje v prvním roce života dvě základní operace – rekonstrukci rtu (ve Fakultní nemocnici Brno prováděnou již neonatálně) a rekonstrukci patra. Vývoj postavení rozštěpených alveolárních segmentů v čase je standardně sledován pomocí sádrových otisků. Pro přesnější hodnocení je s výhodou převedení sádrových otisků do digitální podoby pomocí 3D scanneru. Cílem pilotní studie bylo porovnat postavení alveolárních segmentů a změnu šíře rozštěpové štěrbiny v období mezi časnou operací rtu v prvním měsíci života a operací patra v půl roce věku u dětí s celkovým jednostranným rozštěpem rtu a patra.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info