Keratocystický odontogenní tumor

Autoři

ZELINKA Jiří BLAHÁK Jiří KŘIVA Tomáš BULIK Oliver

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj LKS
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Chirurgie včetně transplantologie
Klíčová slova keratocyst; keratocystic odontogenic tumor; Gorlin-Goltz syndrome; nevoid basal cell carcinoma syndrome
Popis Keratocystický odontogenní tumor (KCOT) představuje benigní lézi postihující čelistní kosti. Vyskytuje se jako sporadický tumor nebo v rámci Nevoid Basal Cell Carcino-ma Syndrome (NBCCS) známého také jako Gorlinův-Goltzův Syndrom. Často bývá dlouho neodhalený a může dosáhnout značné velikosti. Cílem sdělení je upozornit na příznaky a léčbu, neboť stomatologové mohou být prvními lékaři diagnostikujícími toto onemocnění, které při sýndromové variantě vyžaduje multioborovou léčbu. Kazuistiky prezentují pacienta se sporadickým kerartocystickým odontogenním tumorem a pacienta s vícečetným postižením čelistí při Gorlinově-Golt-zově syndromu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info