Emoční uvědomění u adolescentů – pilotní studie ověřující základní psychometrické vlastnosti české verze Škály úrovně emočního uvědomění pro děti LEAS-C

Autoři

SVĚTLÁK Miroslav MARSOVÁ Kristýna BERNÁTOVÁ Terézia WINKLEROVÁ Leona

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2017197
Obor Psychiatrie, sexuologie
Klíčová slova emotional awareness; Levels of Emotional Awareness Scale for Children; emotion dysregulation; psychosomatic disorders; functional disorders
Popis Úvod: Škála úrovně emočního uvědomění pro děti (LEAS-C) je jedinečný dia-gnostický a výzkumný nástroj v oblasti neuropsychologie a afektivních neurověd. Cíl: Cílem článku je referovat o prvních zkušenostech s překladem škály a prezentovat výsledky týkající se jejích vybraných psychometrických vlastností. Soubor a metodika: Škála byla přeložena metodou "forward- backward translation". Výběrový soubor sestával z 322 adolescentů ze základních a středních škol (průměrný věk 14,98 +- 1,49; 172 chlapců).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info