Porodní asistentka v České republice

Autoři

VESELÁ Lenka WILHELMOVÁ Radka

Rok publikování 2017
Druh Článek ve sborníku
Konference Matka a dieťa v centre záujmu pôrodných asistentiek
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Sociologie, demografie
Klíčová slova midwife; education; education programs; community care; competence; professional organization
Popis Porodní asistence je jedním z nejstarších zdravotnických oborů. Vzdělávání porodních asistentek pouze na univerzitní půdu přešlo v letech 2003 - 2005. Probíhá formou tříletého bakalářského programu na lékařských a zdravotních fakultách. Vzdělávací programy pro porodní asistentky vycházejí z platné legislativy EU a Ministerstva zdravotnictví České republiky (ČR). Možnosti magisterského stupně vzdělávání v oboru jsou omezené, probíhají formou specializačního navazujícího studia. Doktorský stupeň vzdělání v oboru není možné v současné době v ČR získat. Nad dalším osudem vyššího stupně akademického vzdělávání v oboru do budoucna visí otazník. Současné vzdělávání porodních asistentek v ČR je na vysoké úrovni. V teoretické rovině a rovině nemocniční praxe naplňuje doporučení ICM. Výrazné rezervy vykazuje praktické vzdělávání v primární a komunitní péči na pracovištích samostatně pracujících porodních asistentek. Mezi významné aspekty ovlivňující praxi porodních asistentek v ČR patří dominance lékařské prenatální a perinatální péče, péče porodní asistentky postavená dlouhodobě mimo standardní zdravotnické služby hrazené z všeobecného zdravotního pojištění a v podstatě téměř neexistence pracovišť, kde by porodní asistentky poskytovaly své služby samostatně v plném rozsahu svých kompetencí. Porodní asistentky mají možnost stát se členkami profesní organizace. V současné době v ČR existují paralelně tři profesní organizace porodních asistentek. Nejedná se o profesní „komoru" ze zákona - členství je tedy na dobrovolné bázi. To je zřejmě hlavním důvodem nízké členské základny.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info