Insight into drug-protein interactions with using different techniques

Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Název česky Pohled na interakce léčivo-protein s využitím různých technik
Autoři

MICHALCOVÁ Lenka NEVÍDALOVÁ Hana GLATZ Zdeněk

Rok publikování 2017
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Farmakokinetické a farmakodynamické chování léčiva je ovlivněno jeho vazbou na lidský sérový albumin (HSA), který je nejhojnějším proteinem v lidské krevní plazmě a tvoří přibližně polovinu sérových proteinů. V dnešní době je kladen důraz, aby analytických metody pro analýzu těchto interakcí pracovali s malým množstvím vzorku. V této práci se pro stanovení vazebné konstanty (Kb), jako kritéria interakční síly, používaly čtyři metodiky, které pracovali na různých pricipech - kapilární elektroforéza - frontální analýza (CE FA), rovnovážná dialýza (ED), cirkulární dichroismus (CD) a izotermická titrační kalorimetrie (ITC). Hlavním cílem této studie bylo stanovení Kb a porovnání těchto metodologických přístupů. k tomuto účelu byly zvoleny dva modelové systémy: diclofenac-HSA a lidocain-HSA. Získané hodnoty Kb jsou srovnatelné s hodnotami uvedenými v literatuře.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info