Activity of skin fibroblast elastase was online monitored by capillary electrophoresis

Logo poskytovatele
Název česky Aktivita elastázy z kožních fibroblastů byla sledována pomocí kapilární elektroforézy
Autoři

SKRUTKOVÁ LANGMAJEROVÁ Monika MIJOUIN Lily PICHON Chantal GLATZ Zdeněk MORIN Philippe NEHMÉ Reine

Rok publikování 2017
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Elastáza z kožních fibroblastů je jedním z důležitých enzymů, které se podílejí na stárnutí pokožky. Účastní se degradace elastických vláken, které tvoří síť zajišťující pružnost pokožky a jejichž úbytek vede k tvorbě vrásek. Byla zkoumána aktivita komerčně dostupného purifikovaného enzymu a buněčného lyzátu připraveného z lidských normálních fibroblastů a keratinocytů. Ke stanovení aktivity enzymů byla využita kapilární elektroforéza s kapilárním nanoreaktorem založeným na míchání příčnou difúzí. V této studii byly jako substráty použity peptidy označené 5-karboxyfluoresceinem. Jejich štěpením vznikaly fluorescenčně značené produkty, které umožnily použití velmi specifické a citlivé fluorescenční detekce. Všechny inkubační reakce v této studii byly prováděny v online nanoreaktoru za účelem minimalizace spotřeby reaktantů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info