Výskyt dekubitů u pacientů s lézí míšní na spinální jednotce Kliniky úrazové chirurgie LF MU a FN Brno 2013-2016

Autoři

VAŠÍČKOVÁ Lia MAŠEK Michal SIEGELOVÁ Jarmila

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2017S45
Obor Ostatní lékařské obory
Klíčová slova spinal unit; pressure ulcer; spinal cord injury; ASIA acore
Popis Cílem je prezentovat výskyt dekubitů, jejich lokalizaci, závažnost a souvislost s vyš: leze míšní u pacientu pil přijeti na spinální jednotku (Sj). Soubor o metodika: Analyzováno bylo 373 pacientů přeložených v letech 2013-2010 na SJ FN Brno z pracovišť typu 1a) dle vyhlášky MZ ČR (2002). Pacienti byli vyšetřeni podie mezinárodní kiasíflkace ASIA, evidovány byiy dekubity, jejich lokalizace, stupeň, doba od vzniku leze míšn! a způsob iéčby. Výsledky: V souboru 3/3 pacientů byl u 49 (i 3,54%) zjištěn výskyt 76 dekubitů. Přijeti od vzniku leze míšní na SJ v období 1-40 lýdnú. Závažnost postižení dle klasifikace ASIA: AIS A u 87 (23,32 %) pacientů, / nichž 24 (6,43 %) melo dekubitus. S AIS B bylo 50 pacientů (13,40 %) a 10 (2,68 %) s dekubitem; AíS C bvio u 106 Í28.42 %j pacientů a H) (2,68 %; s dckubiten;, A|$ D u 112 (30,0 j %), dekubitus u 2 (6,54 %}. Lokalizace dekubitů u pacientů: 37 (43,68 %; v sakru, 21 (2763 %) paty. NejčasíOÍSí by! bekubiíus II. stupně u 47 (61,84 %). Většina dekubiíů (64; 84,21 %) byla léčena konzervativně. ZcVfV: Ověřili jsme vyšší výskyt dekubitů u pacientů s úplnou leží míšní AIS A u tetrapostižených a přijatých i nespinálních pracovišť.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info