Analysis of amino acids in human plasma of patients with schizophrenia by means of CE-LIF method

Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Název česky Analýza aminokyselin v lidské plazmě pacientů trpících schizofrenií metodou CE-LIF
Autoři

CELÁ Andrea MÁDR Aleš JUŘICA Jan GLATZ Zdeněk

Rok publikování 2017
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Schizofrenie je závažná mentální porucha s vysokou dědičností, která celosvětově postihuje přibližně 0.5-1 % populace. Neexistují spolehlivé diagnostické testy a diagnóza je stále založena především na rozhovoru s postiženou osobou a členy rodiny. Měření určitých metabolitů v biologických tekutinách by mohlo být využito k diagnostice schizofrenie i v rané fázi. V důsledku toho byla vyvinuta nová metoda pro stanovení aminokyselin v lidské plazmě. Jednoduchá úprava vzorku zahrnovala přídavek acetonitrilu za účelem precipitace proteinů a centrifugaci. Supernatant byl odebrán a obsažené aminokyseliny byly derivatizovány pomocí naftalen-2,3-dikarboxaldehydu v přítomnosti kyanidu sodného za mírně alkalických podmínek. Fluorescenční produkty, 2-substituované 1-kyanobenz[f]isoindoly, byly separovány pomocí kapilární elektroforézy s fluorescenční detekcí. Optimalizace a validace metody je předmětem tohoto příspěvku.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info