On-capillary derivatizations of amino acids in capillary electrophoresis using naphthalene-2,3-dicarboxaldehyde/sodium cyanide

Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Název česky Derivatizace aminokyselin v kapiláře pomocí naftalen-2,3-dikarboxaldehydu/kyanidu sodného pro kapilární elektroforézu
Autoři

CELÁ Andrea MÁDR Aleš GLATZ Zdeněk

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Aminokyseliny patří k velmi významným metabolitům. Jejich aktuální hladiny v tělních tekutinách odráží komplexní fyziologický stav organismu, a proto může jejich stanovení sloužit k diagnostickým účelům. Aminokyseliny bohužel nevykazují nativní fluorescenci, a proto je pro jejich citlivé stanovení pomocí fluorescenční detekce nutná jejich derivatizace. Kapilární elektroforéza umožňuje derivatizaci přímo v kapiláře, kde je vnitřní prostor kapiláry využit nejprve pro derivatizaci a poté pro separaci. Tento přístup je plně automatizovaný a má velmi malé nároky na objemy vzorku a ostatních reagencií. Byla provedena optimalizace dvou metod pro derivatizaci aminokyselin pomocí naftalen-2,3-dikarboxaldehydu a kyanidu sodného, lišících se typem míchání reagencií v kapiláře. Předmětem tohoto příspěvku je srovnání těchto metod založených na míchání příčnou difúzí v laminárním toku (TDLFP) a pomocí elektroforeticky zprostředkované mikroanalýzy (EMMA) z hlediska účinnosti míchání, citlivosti, opakovatelnosti a aplikovatelnosti na různé biologické vzorky.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info