Capillary electrophoresis with fluorescence detection as a tool for the study of metabolites

Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Název česky Kapilární elektroforéza s fluorescenční detekcí jako nástroj pro studium metabolitů
Autoři

CELÁ Andrea MÁDR Aleš GLATZ Zdeněk

Rok publikování 2017
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Metabolomika je vědní disciplína zabývající se studiem metabolomu. Metabolom je soubor všech metabolitů daného organismu. K velmi významným metabolitům patří aminokyseliny. Jejich aktuální hladiny v tělních tekutinách odráží komplexní fyziologický stav organismu. Jelikož nevykazují nativní fluorescenci, je pro jejich citlivé stanovení pomocí fluorescenční detekce nutná jejich derivatizace. Kapilární elektroforéza umožňuje derivatizaci přímo v kapiláře, kde je vnitřní prostor kapiláry využit nejprve pro derivatizaci a poté pro separaci. Tento přístup je plně automatizovaný a má velmi malé nároky na objemy vzorku a ostatních reagencií. Předmětem tohoto příspěvku je optimalizace dvou metod pro derivatizaci aminokyselin pomocí naftalen-2,3-dikarboxaldehydu a kyanidu sodného, lišících se typem míchání reagencií v kapiláře. Míchání příčnou difúzí v laminárním toku (TDLFP) a pomocí elektroforeticky zprostředkované mikroanalýzy (EMMA) byla srovnána z hlediska účinnosti míchání, citlivosti, opakovatelnosti a aplikovatelnosti na různé biologické vzorky.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info