Electrophoretically mediated microanalysis for simultaneous on-capillary derivatization of standard amino acids followed by micellar electrokinetic capillary chromatography with laser-induced fluorescence detection

Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Název česky Elektroforeticky zprostředkovaná mikroanalýza pro současnou derivatizaci standardních aminokyslin v kapiláře následovaná micelární elektrokinetickou kapilární chromatografií s laserem-indukovanou fluorescenční detekcí
Autoři

CELÁ Andrea MÁDR Aleš GLATZ Zdeněk

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Chromatography A
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2017.03.080
Obor Biochemie
Klíčová slova Capillary electrophoresis; Electrophoretically mediated microanalysis; Amino acids; On-capillary derivatization; Human embryo metabolomics; Transverse diffusion of laminar flow profiles
Popis Aminokyseliny jsou pro život nezbytné biomolekuly, které jsou zapojeny v mnoha biochemických procesech. Jelikož jejich dynamické změny odráží aktuální fyziologii buňky/organismu, stanovení těchto změn poskytuje cenné informace vypovídající o mnoha fyziologických a patofyziologických stavech. Citlivé stanovení aminokyselin je nejčastěji spojováno s jejich derivatizací, jež bývá pracná, časově náročná a obtížně standardizovatelná. Kapilární elektroforéza ale umožňuje automatické dávkování a míchání reaktantů, inkubaci reakční směsi, separaci a detekci produktů reakce v jednom procesu probíhajícím přímo v kapiláře. Elektroforeticky zprostředkovaná mikroanalýza (EMMA) vyniká oproti ostatním stategiím míchání reaktantů v kapiláře vyšší účinností míchání. V tomto článku je představena optimalizace metody EMMA pro současnou derivatizaci standardních aminokyselin naftalen-2,3-dikarboxaldehydem/NaCN a její aplikace pro cílenou metabolomiku lidských embryí. K tomuto účelu byly vyvinuty nové separační podmínky se složením základního elektrolytu 73 mM dodecylsulfát sodný, 6.7 % (v/v) 1-propanol, 0.5 mM (2-hydroxypropyl)-beta-cyklodextrin a 135 mM kyselina boritá/hydroxid sodný (pH 9.00). Optimalizovaná metoda EMMA byla nakonec srovnána s principiálně odlišnou metodou míchání - příčnou difuzí v laminárním toku - a ukázala se také vhodnou pro analýzu lidské plazmy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info