In-depth insight into the methods of plasma protein-drug interaction studies: comparison of capillary electrophoresis-frontal analysis, isothermal titration calorimetry, circular dichroism and equilibrium dialysis

Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

NEVÍDALOVÁ Hana MICHALCOVÁ Lenka GLATZ Zdeněk

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Electrophoresis
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://dx.doi.org/10.1002/elps.201700325
Doi http://dx.doi.org/10.1002/elps.201700325
Obor Biochemie
Klíčová slova Capillary electrophoresis-frontal analysis; Circular dichroism; Equilibrium dialysis; Isothermal titration calorimetry; Plasma protein-drug interaction
Popis Tato studie se zabývá komplexním srovnáním čtyř metod používaných pro stanovení vazebných parametrů. Byla zkoumána afinita mezi lidským sérovým albuminem a diklofenakem / lidokainem za pomoci metod kapilární elektroforéza - frontální analýza, izotermická titrační kalorimetrie, cirkulární dichroismus a rovnovážná dialýza. Tyto modelová léčiva byla zvolena vzhledem k jejich rozdílným fyzikálně-chemickým vlastnostem a různým vazebným místům na molekule albuminu, což také vedlo k rozdílné vazebné síle. Vazebné paramtery byly stanovovány za co nejpodobnějších podmínek a byly srovnatelné mezi všemi těmito přístupy i hodnotami získaných z literatury. Srovnání výsledků ukázalo výhody a nevýhody vybraných metod.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info