Český národní registr Guillainova-Barrého syndromu

Autoři

ŠKORŇA Miroslav BEDNAŘÍK Josef JUNKEROVA J. STANEK J. EHLER E. MAZANEC R. HABERLOVA J. RIDZON P. OTRUBA P. KUCHYNKA J. STRMISKOVA L. BOZOVSKY T. FORGAC M. VASKO P. MINKS Eduard KVASNIČKOVÁ Dragana PATA M. SUCHY M.

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2017418
Obor Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
Klíčová slova Guillain-Barre syndrome; intravenous human immunoglobulin; plasma exchange
Popis Úvod: Guil lainův-Bar rého syndrom je akutní zánětlivá autoimunitní polyradikuloneuropatie patřící mezi vzácnější neurologická onemocnění, nicméně po téměř úplné eradikaci poliomyelitidy je celosvětově nejčastější příčinou akutně vzniklé chabé paralýzy. Registr funguje od roku 2012 a poskytuje prospektivně zaznamenávaná data. Cíl: Cílem registru je sledování klinického profi lu, léčby a šestiměsíční prognózy nemocných s Guil lainovým-Bar rého syndromem. Metodika: Data zadávají osoby pověřené neuromuskulárními centry. Klinický průběh je hodnocen na základě GBS disability scale a svalové síly pro obličejové svalstvo a svalstvo končetin. Vyšetření je provedeno při přijetí pa cienta k hospitalizaci, před léčbou, ihned po léčbě, za 1 měsíc a za 6 měsíců od ukončení léčby. Výsledky: V registru bylo zaznamenáno celkem 272 případů, u 137 z nich jsou k dispozici kompletní data za 6 měsíců. Z těchto 137 pa cientů bylo 52 léčeno intravenózním lidským imunoglobulinem a 85 výměn nou plazmaferézou. Dobrého výsledného klinického stavu po 6 měsících dosáhlo celkem 85 % pa cientů. Reziduální těžký neurologický defi cit přetrvával po 6 měsících u 11 % pa cientů. Šest pa cientů zemřelo. Nezaznamenali jsme rozdíl v účinnosti imunoglobulinu a plazmaferézy v celém souboru, v podskupině nejtěžších pa cientů či ve vztahu k pohlaví. Závěr: Centralizace péče a dodržování standardů péče vedou k dobré prognóze nemocných s Guil lainovým-Bar rého syndromem srovnatelné s relevantními zdroji.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info