MicroRNA and mesial temporal lobe epilepsy with hippocampal sclerosis: Whole miRNome profiling of human hippocampus

Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Středoevropský technologický institut. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Název česky MikroRNA a mesiotemporální epilepsie s hipokampální sklerózou: Profilování celého miRNomu v lidském hipokampu
Autoři

BENCÚROVÁ Petra BALOUN Jiří MUSILOVÁ Kateřina RADOVÁ Lenka TICHÝ Boris PAIL Martin ZEMAN Martin BRICHTOVÁ Eva HERMANOVÁ Markéta POSPÍŠILOVÁ Šárka MRÁZ Marek BRÁZDIL Milan

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Epilepsia
Fakulta / Pracoviště MU

Středoevropský technologický institut

Citace
www http://doi.wiley.com/10.1111/epi.13870
Doi http://dx.doi.org/10.1111/epi.13870
Obor Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
Klíčová slova Mesial temporal lobe epilepsy; MicroRNA profiling; NGS; miQPCR; Hippocampal sclerosis; Target prediction
Popis Cíle: Mesiotemporální epilepsie (mTLE) je závažné neurologické onemocnění projevující se opakovanými záchvaty. mTLE je často doprovázená poškozením hipokampálních neuronů vedoucím ke vzniku hipokampální sklerózy (HS), nejčastějšího morfologického korelátu rezistence k léčbě u mTLE pacientů. Neúplná znalost patologických změn v mTLE+HS komplikuje terapii. Mezi patologické mechanizmy zapojené do mTLE+HS se může radit abnormální regulace genové exprese, včetně posttranskripčních drah zahrnujících mikroRNA(miRNA). Změny v expresi miRNA jsou spájený s různými onemocněními včetně epilepsie. miRNA profil u mTLE+HS, však není doposud důkladně prozkoumán a je proto potřeba se na něj zaměřit. Metody: Zaměřili jsme se na profilování miRNA v hipokampu 33 pacientů s mTLE+HS a devíti post mortem kontrol, za účelem odhalit abnormálně exprimované miRNA. V této práci jsme značně snížili technickou chybu analýzy (nejčastější zdroj falešné pozitivity v profilování miRNA) kombinací dvou rozdílných metod stanovení profilů miRNA, konkrétně sekvenace nové generace a polymerázové řetězové reakce v reálním čase specificky navržené k analýze miRNA. Výsledky: Kombinací těchto metod bylo identifikováno a validováno 20 miRNA se změněnou expresí v lidském epileptickém hipokampu; 19 miRNA mělo zvýšenou expresi a jedna byla snížená u mTLE+HS pacientů. Devět z těchto miRNA bylo v minulosti asociováno s epilepsii a 19 miRNA se změněnou expresí potenciálně regulují cíle a dráhy spájené s epilepsii (jako jsou sodíkové kanály, gama-amino máslová kyselina, neurotrofinová signalizace a směrování axonů) Význam: Tato práce rozšiřuje současné poznání v oblasti regulace genové exprese pomocí miRNA v mTLE+HS, identifikací miRNA se změněnou expresí v mTLE+HS, včetně devíti dosud neobjevených miRNA se změněnou expresí a jejích předpokládaných cílů. Tyto informace podporují předpoklad vzniku diagnostických markérů a terapie na bázi miRNA.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info