VOLUMETRIE JATER PŘED A PO EMBOLIZACI V. PORTAE - NAŠE ZKUŠENOSTI

Autoři

STAŇKOVÁ Monika TRUNČÍKOVÁ Vendula ANDRAŠINA Tomáš HUSTÝ Jakub VÁLEK Vlastimil

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká radiologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Ostatní lékařské obory
Klíčová slova FLR; hemihepatectomy; portal vein embolization; volumetric analysis
Popis Cíl: Zhodnotit nárůst zbytkového jaterního parenchymu (future liver remnant - FLR) před plánovaným resekčním výkonem jater u pacientů, kteří podstoupili embolizaci v. portae s přihlédnutím k použitému embolizačnímu materiálu. Dalším cílem je zhodnotit reprodukovatelnost volumetrické analýzy při měření objemů. Metodika: Do retrospektivní studie bylo zahrnuto 36 pacientů připravovaných k resekčnímu výkonu jater, kteří podstoupili embolizaci v. portae ve Fakultní nemocnici Brno. Volumetrická analýza byla provedena na CT/MR před a po výkonu dvěma nezávislými radiology. Míra reprodukovatelnosti měření byla stanovena pomocí Pearsonova a Wilcoxonova korelačního koeficientu. Ke zhodnocení korelace mezi nárůstem FLR a použitým embolizačním materiálem byl použit párový t-test, stejně jako pro stanovení korelace mezi nárůstem FLR a rekanalizací porty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info