Detekce časných mikrostrukturálních změn u myšího modelu Parkinsonovy nemoci pomocí difuzního MR

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Středoevropský technologický institut. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

MINSTEROVÁ Alžběta KHAIRNAR Amit Suresh RUDÁ Jana ARAB Anas SZABÓ Nikoletta DRAŽANOVÁ Eva STARČUK Zenon PAN-MONTOJO Francisco REKTOROVÁ Irena

Rok publikování 2017
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Středoevropský technologický institut

Citace
Popis Dia gnostika Parkinsonovy choroby (PD) v raných stadiích je kvůli nedostatku specifi ckých symp tomů komplikovaná. Dia gnóza je zpravidla provedena na základě přítomnosti motorických poruch, kdy již došlo k výraznému úbytku dopaminergních neuronů v substantia nigra. Časná dia gnóza a zahájení léčby jsou přitom klíčové pro zachování kvality života pa cienta. Tato studie se zabývá metodou Diff usion Kurtosis Imag - ing (DKI), jakožto možným časným markerem PD.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info