Rekonstrukce hypofaryngu ALT volným lalokem - kazuistika

Autoři

KEMPNÝ Tomáš KNOZ Martin LIPOVÝ Břetislav PASKA Jan JANOUŠEK Petr

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Onkologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.onkologiecs.cz/artkey/xon-201706-0009_rekonstrukce_hypofaryngu_alt_volnym_lalokem_8211_kazuistika.php
Doi http://dx.doi.org/10.36290/xon.2017.058
Klíčová slova ALT flap; hypopharyngeal defect; laryngeal neoplasia
Popis Polymorbidní 64letý pacient byl plánovaně hospitalizován na Oddělení rekonstrukční chirurgie KPRCH FN Brno. Pacient byl léčen pro neoplazii laryngu, a to chirurgicky laryngektomií, blokovou disekcí krčních uzlin, adjuvantní radioterapií s následným vznikem píštěle hypofaryngu. Nutrice pacienta byla zajištěna perkutánní endoskopickou gastrostomií (PEG), vyhotovena byla i permanentní tracheostomie. Po radikálním debridementu defektu a identifikaci příjmových cév – pravostranných arteria a vena mammaria interna, bylo rozhodnuto o rekonstrukci defektu hypofaryngu a ventrálního defektu krku volným muskulokutánním lalokem anterolateral thigh flap (ALT) ve variantě „tube in tube“. Pacient profitoval z uzavření defektu hypofaryngu, nastalo obnovení funkce hypofaryngu při příjmu potravy a hydratace per os, zvýšila se jeho tělesná hmotnost, byla zrušena PEG a gastrostomie byla uzavřena. V neposlední řadě pak pacient profitoval po stránce psychoemotivní a sociální.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info