Demence s Lewyho tělísky s klinickým obrazem sporadické Creutzfeldtovy-Jakobovy choroby

Autoři

PEŠLOVÁ Eva BRÁZDIL Milan REKTOROVÁ Irena

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Neurológia pre prax
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Klíčová slova dementia; Lewy body dementia; sporadic Creutzfeldt Jakob's disease; primary age-related tauopathy
Popis Přinášíme kazuistiku pacienta s rychle progredující demencí probíhající pod klinicky přesvědčivým obrazem Creutzfeldtovy-Jakobovy choroby, který se nakonec ukázal jako maskovaný případ Demence s Lewyho tělísky a u něhož pitva post mortem prokázala i vliv dalších komorbidit. Demence s Lewyho tělísky je obecně poddiagnostikována a v klinické praxi se na ni málo pomýšlí. Kazuistika poukazuje na nutnost znalosti specifik v rámci diagnostických kritérií různých typů demence. Nutné je též pomýšlet na vliv kombinace více diagnóz a mozkových patologií, které tak mohou tvořit atypický klinický obraz i průběh onemocnění.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info