Polyfarmakoterapie ve stáří - lékové interakce nejčastěji předepisovaných lékových skupin v kardiologii

Autoři

MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ Hana BIELAKOVÁ Katarína VÝŠKA Ondřej SURKOVÁ Soňa PRUDIUS Dana GREPLOVÁ Kamila

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Kardiologická revue - Interní medicína
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Klíčová slova Adherence; Cognitive decline; Drug interactions; Polymorbidity; Polypharmacotherapy; Self-sufficiency; Undesired side effects
Popis V přehledovém článku autoři zdůrazňují specifický rys starší populace - nárůst počtu chorob s následným nárůstem počtu druhů užívaných medikamentů, vyšší pravděpodobností výskytu nežádoucích účinků léků a lékových interakcí a chyb v užívání medikace. Daná situace vyžaduje tvorbu jednoduchého a bezpečného konečného lékového schématu a při pochybnostech o schopnosti staršího nemocného užívat medikamenty bez chyb i zajištění asistence. Dále je zmíněn vývoj systémů kritérií pro zvýšení bezpečnosti terapie starších nemocných od původních Beersových kritérií až po současně užívaná STOPP-START kritéria. Pozornost je věnována nejčastěji užívaným lékovým skupinám - inhibitorům angiotenzin konvertujícího enzymu, betablokátorům, blokátorům kalciového kanálu, diuretikům a statinům. Závěrečná část přehledu je věnována vztahu ztráty soběstačnosti a vyplývajícím rizikům pro bezpečnost farmakoterapie. Článek je zakončen tabulkou s formulací zásad preskripce pro starší nemocné.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info