Výskyt dekubitů u chronických pacientů s lézí míšní přijatých na spinální jednotku Kliniky úrazové chirurgie Fakultní nemocnice Brno 2013 až 2016

Autoři

VAŠÍČKOVÁ Lia SIEGELOVÁ Jarmila MAŠEK Michal

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Léčba ran
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Byl analyzován soubor 430 pacientů s lézí míšní úrazové i neúrazové etiologie, kteří byli přijati na spinální jednotku Kliniky úrazové chirurgie FN Brno v letech 2013 až 2016. Z tohoto souboru byli vybráni chroničtí pacienti, u kterých byl řešen dekubitus. Soubor chronických pacientů s dekubity byl vyhodnocen podle závažnosti a neurologické výše léze míšní, věku, lokalizace, závažnosti a řešení dekubitu. Byla vyhodnocena i doba hospitalizace pacientů této skupiny na spinální jednotce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info