Edoxaban

Autoři

ŠPINAROVÁ Lenka ŠPINAR Jindřich LÁBROVÁ Růžena

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Interní medicína pro praxi
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Klíčová slova anticoagulation;atrial fibrillation;cardioversion;trombembolic disease;edoxaban
Popis V posledních letech se dostaly do základní klinické praxe blokátory faktoru Xa, které v mnoha indikacích nahrazují blokátory kumarinu (warfarin) a sou-časně mají větší bezpečnost a účinnost. Je to především nevalvulární fibrilace síní, hluboká žilní trombóza a plicní embolie a v poslední době také elektrická kardioverze. Edoxaban se objevuje jako čtvrté nové angtikoagulans, které má data z klinických studiích ve všech těchto oblastech a navíc výhodné dávko-vání léku jedenkrát denně.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info