Stanovení celkového sunitinibu pomocí kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostní spektrometrií

Logo poskytovatele
Autoři

KOSTOLANSKÁ Katarína PEŠ Ondřej JUŘICA Jan SOUČKOVÁ Lenka DEMLOVÁ Regina

Rok publikování 2018
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Sunitinib (SUN) je od roku 2006 schváleným cytostatikem pro léčbu pacientů s pokročilým a/nebo metastatickým renálním karcinomem (mRCC), gastrointestinálními stromálními tumory (GIST) a pankreatickými neuroendokrinními nádory (pNET). Patří mezi tyrosinkinázové inhibitory cílící na několik receptorů, kdy však jeho nasazení často vede k nežádoucím účinkům, např. syndrom ruka-noha, stomatitida, dermatitida. Na základě závažnosti nežádoucích účinků dochází ke snížení terapeutické dávky až v 50 % případů léčby mRCC. Vhodným způsobem aplikace by tedy bylo dávkování na základě terapeutického monitorování hladin (TDM) sunitinibu a jeho hlavního metabolitu N-desethyl sunitinibu (DES) v plazmě. Účinné koncentrace se pohybují mezi 50 – 100 ng/ml a kapalinová chromatografie (LC) s tandemovou hmotnostní spektrometrií (MS) se nabízí jako efektivní a jednoduchá metoda pro TDM. SUN a DES podléhají reverzibilní fotochemické Z/E izomeraci, která může ztížit stanovení hladin v důsledku posunu rovnováhy na světle a ve tmě. Navíc (E)-izomery nejsou dostupné jako analytické standardy. Rychlá a jednoduchá LC MS metoda s rozlišením jednotlivých izomerů, s využitím imatinibu jako interního standardu a stanovením celkového SUN a DES byla navržena a testována na pilotních vzorcích séra pacientů s mRCC.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info