Fixní kombinace netupitantu a palonosetronu

Autoři

DEMLOVÁ Regina KOZÁKOVÁ Šárka

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Farmakoterapie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.farmakoterapie.cz/c5936/fixni-kombinace-netupitantu-a-palonosetronu
Klíčová slova nevolnost a zvracení indukované chemoterapií; CINV; inhibitor receptoru 5-HT3; inhibitor NK1-receptoru; palonosetron; netupitant
Popis Adekvátní profylaxe a antiemetická terapie vedené dle aktuálních doporučených postupů musejí být nedílnou součástí stávající moderní onkologické terapie. Nevolnost a zvracení způsobené protinádorovou cytostatickou terapií (CINV – chemotherapy-induced nausea and vomiting) můžou výrazně ovlivňovat protinádorovou léčbu, mají vliv na její další průběh, včetně podání následných cyklů chemoterapie, a mají rovněž významný dopad na kvalitu života pacientů. NEPA je novější perorální fixní dávka kombinace netupitantu, vysoce selektivního antagonisty receptoru neurokininu 1 (NK1), a palonosetronu, farmakologicky a klinicky odlišného inhibitoru serotoninu typu 3 (5-HT3). Farmakodynamickým cílením na odlišná receptorová místa a rozdílné dráhy zapojené do regulace emeze ovlivňuje časnou i opožděnou fázi nauzey a zvracení. Současně se díky fixní kombinaci zvyšuje compliance pacienta, neboť se podává perorálně pouze v jedné denní dávce.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info