Dekubity u pa­cientů spinální ambulance celoživotní péče FN Brno 2013-2016

Autoři

VAŠÍČKOVÁ Lia MAŠEK Michal SIEGELOVÁ Jarmila

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2018S38
Doi http://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2018S38
Klíčová slova spinal unit; spinal injury; pressure ulcer; ASIA score
Popis Cíl: Cílem je analyzovat soubor 273 pacientů s lézí míšní, kteří byli vyšetřeni v období 2013-2016 ve spinální ambulanci celoživotní péče FN Brno se zřetelem na výskyt dekubitů. Soubor a metodika: Celkem 273 pacientů základního souboru bylo komplexně vyšetřeno vč. skóre American Spinal Injury Association (ASIA). Byl vyčleněn podsoubor pacientů s dekubity, zhodnocena jejich lokalizace, stupeň, řešení. Výsledky: Ze 273 pacientů bylo 230 (84,5 %) mužů, 43 (15,5 %) žen. Průměrný věk muži 46,7 let, ženy 46,5 let. Závažnost léze míšní ASIA Impairment Scale (AIS) A u 114 (41,8 %) pacientů, AIS B u 28 (10,3 %) pacientů, AIS C 58 (21,2 %), AIS D 73 (26,7 %) pacientů. Neurologická úroveň léze v oblasti krční byla u 130 (47,6 %) pacientů, hrudní 120 (44 %) a bederní 23 (8,4 %) pacientů. V základním souboru bylo zjištěno 26 (9,5 %) pacientů se 33 dekubity. V podsouboru s dekubity byli pacienti AIS A 21 (7,7 %) a AIS B 5 (1,8 %). Neurologická úroveň léze byla u 17 pacientů (6,2 %) v hrudní oblasti, v krční u 8 (2,9 %) pacientů. Nejvíce dekubitů 13 (39,3 %) bylo pod hrboly sedacích kostí a v sakru 7 (21,2 %). Nejčetnější dekubity byly II. stupně 23 (69,5 %), nejzávažnějších IV. stupně bylo 6 (18,3 %); 4 (12,2 %) byly III. stupně. Celkem 11 (33,3 %) dekubitů bylo následně řešeno chirurgicky. Závěr: V souboru 273 osob byli nejrizikovější na vznik dekubitů pacienti se závažnou lézí míšní AIS A, paraplegici s velkou aktivitou na vozíku. Nejčastější lokalita dekubitů byla pod hrboly sedacích kostí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info