Plicní embolie ve stáří - představuje diabetes mellitus riziko?

Autoři

PRUDIUS Dana WEBER Pavel MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ Hana MELUZÍNOVÁ Hana BIELAKOVÁ Katarína POLCAROVÁ Vlasta NEBESKÝ Tomáš MRHAČ Lubomír

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geriatrie a gerontologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Klíčová slova old age; pulmory embolism; venous thromboembolism; risk factors; diabetes mellitus; immobility; obesity; anticoagulant therapy
Popis Žilní tromboembolismus je třetím nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním. Přibližně 1,0 % hospitalizovaných pacientů umírá na plicní embolii. Byl analyzován a porovnán soubor pacientů s diabetem mellitem (DM) a bez diabetu mellitu, u nichž byla zjištěna akutní plicní embolie. Jednalo se o pacienty starší 65 let, hospitalizované na Klinice interní, geriatrie a praktického lékařství v letech 2005-2012. Cílem práce bylo zjistit, zda se embolie plic u starších diabetiků vyskytovala častěji. Přestože přítomnost rizikových faktorů u diabetiků byla vyšší, prevalence embolie plic u nemocných s diabetem byla nižší oproti nemocným bez DM. V mortalitě obou skupin však nebyly pozorovány zásadní rozdíly. Nejvýznamnější rizikový faktor pro vznik plicní embolie všeobecně představovala imobilita, u diabetiků obezita.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info