Pooperační nauzea a zvracení v dospělé populaci

Autoři

RŮŽEK Lukáš HRUDA Jan

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Postgraduální medicína
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Klíčová slova postoperative complications; nausea; vomiting; antiemetic drugs; prevention
Popis Pooperační nauzea a zvracení jsou jedněmi z hlavních problémů pacientů v pooperačním období s incidencí kolem 30 % při podané profylaxi (bez ní až 80 %). Pooperační nauzea a zvracení jsou spojeny s pocitem dyskomfortu, kterého se pacienti obávají více než pooperační bolesti. Etiologie jejich vzniku je multifaktoriální, různou měrou se spolupodílí anestezie, chirurgický přístup a individuální vnímavost jedince. Pooperační nauzea a zvracení je preventabilní při použití multimodálního přístupu zahrnujícího předoperační vyšetření, uvážený anesteziologický a chirurgický přístup s preferencí miniinvazivní chirurgie, neuroaxiálních blokád a kombinované antiemetické farmakoterapie. Pokud prevence selže, poté je nezbytná rychlá a účinná terapie. S rozvojem vědeckého poznání a dostupností generických farmak by adekvátní prevence pooperační nauzey a zvracení měla být standardní perioperační praxí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info