Kvalita života u onkologických pacientů podstupujících aplikaci vysokých dávek vitamínu C intravenozně

Autoři

DOBROSLÁVKOVÁ Eva ŠENKYŘÍKOVÁ Marta

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Cílem kvalitativního výzkumu bylo zjistit, zda intravenózní aplikací vysokých dávek vitamínu C (IVC) má vliv na kvalitu života onkologických pacientů. Polostrukturovaný rozhovor s informanty byl inspirován dotazníkem pro kvalitu života WHOQOL – 100 (doména fyzické zdraví, prožívání, sociální vztahy, úroveň nezávislosti, prostředí). Výzkum byl následně doplněn retrospektivním pohledem na samotnou aplikaci se subjektivními pocity pacienta. Výzkum byl součástí projektu „Aplikace vysokých dávek vitamínu C intravenózně – vliv na kvalitu života pacienta, informovanost a názory odborné a laické veřejnosti“ číslo MUNI/A/0911/2017 podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2018.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info