3-leté sledování pacienta po žilní autologní náhradě pro infekční aneurysma břišní aorty

Autoři

PEKAŘ Matej PEKAŘOVÁ Anna CHOVANCOVÁ Tereza MAZUR Miloslav PAVLAS Leopold

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Úvod: Infekční aneuryzma břišní aorty (AAA) patří mezi závažná onemocnění s vysokou mortalitou. Etiologie je nejčastěji z kmenů Salmonella species (40%), Stafylococcus aure- us a Streptococcus species. Terapie vyžaduje resekci aneuryzmatu, extensivní debride- ment, vaskulární rekonstrukci a dlouhodobou antibiotickou terapii. Materiál a metódy: Možnosti vaskulární rekonstrukce: Vzhledem k vysokému riziku ruptury aneurysmatu je indikováno invazivní řešení. U malých asymptomatických výdutí (4-5 cm) se zvažuje indikace s přihlédnutím k věku a komorbiditám pacienta. Symptoma- tické výdutě indikujeme vždy. Výkon může být proveden intervenčně nebo chirurgicky. Poinfekční stav vysoce zvyšuje riziko reinfekce při použití cizorodého materiálu (stentgraft, protéza – stříbrná, máčená v rifampicinu). Náročnější, ale bezpečnější je použití autologní venózní náhrady nebo arteriálního homograftu (kryoštěpu). Kazuistika: 64-letý muž přichází opakovaně do chirurgické ambulance pro trvající bo- lesti břicha a LS páteře. Pro nejasnou etiologii obtíží hospitalizován k diferenciální diag- nostice na interním oddělení. Během 11 dnů od prvního klinického vyšetření stanovena diagnóza infekčního AAA (původce: Salmonella Enteritidis sk.D). Pacient cíleně zaléčen ATB a následně ve stabilizovaném stavu naplánováno operační řešení. Provedena resek- ce infekčního aneuryzmatu, oboustranně odběr v.femoralis superficialis, žilní autologní aortobiilická náhrada. Délka výkonu 420 minut, pooperační sledování na JIP. 14. poope- rační den pacient ve stabilním stavu propuštěn do ambulatní péče s dlouhodobou ATB terapií, nastaven na Warfarin. 3 měsíce po výkonu se pacient cítí dobře, večerní otoky LDK, bypass plně průchodný. 5 měsíců po výkonu serom stehna, otoky LDK, bypass průchodný. 9 měsíců po výkonu ponámahové bolesti DKK, bez otoků, bypass průchodný. 1 rok po výkonu Hernia in cicatrice post laparotomiam multiplices indikováno k operaci se síťkou, která provedena bez komplikací, bypass průchodný. 2 roky po výkonu bypass průchodný, otoky menší, Warfarin vysazen, nastaven na ASA 3 roky po výkonu bez otoků, bez klaudikací, dobře průchodný bypass s fyziologickou perfuzí tepen periferie DKK dle UZ. Trvale antiagregace ASA. Diskuze: Provedení aortobiilické rekonstrukce s použitím autologního venózního štěpu u pacientů s infekčním AAA je výhodnou operační metodou, protože snižuje riziko reinfek- ce a zkracuje délku ATB terapie v porovnání s použitím protézy. Pro operatéra je zvolený postup nejsložitější, pro pacienta však přináší nejlepší dlouhodobé výsledky. Ve světové literatuře se daný postup vyskytuje s ojedinělou frekvencí. Závěr: Uvedený pacient s aor- tobiilickou rekonstrukcí s použitím autologního venózního štěpu je 3 roky po operačním výkonu bez závažných potíží, bez otoků, bez klaudikací s klinicky i paraklinicky dobře průchodným bypassem s fyziologickou perfuzí tepen DKK.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info