Porovnání efektivity léčby stěsnání v dolním zubním oblouku vestibulárním a 2D lingválním fixním ortodontickým aparátem s využitím strippingu

Logo poskytovatele
Autoři

KURIC Dušan LANGOVÁ Kateřina ČERNOCHOVÁ Pavlína

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Ortodoncie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://www.orthodont-cz.cz
Klíčová slova 2D lingual appliances; stripping; crowding; protrusion; lower incisors; straight-wire technique; fixed orthodontic appliance
Popis Cíl: Cílem práce bylo porovnat změny v poloze dolních řezáků, ke kterým došlo v průběhu terapie stěsnání v dolním zubním oblouku pomocí vestibulárního straight - wire aparátu a 2D lingválního aparátu. Materiál a metodika: Soubor tvořilo 60 dospělých pacientů, 30 léčených pomocí vestibulárního fixního aparátu (skupina V) a 30 pomocí 2D lingválního aparátu (skupina 2D). Obě tyto skupiny byly dále rozděleny na 2 podskupiny dle rozsahu provedeného strippingu. U všech skupin byla hodnocena vzdálenost dolního řezákového bodu od spojnice dolních špičáků a dolních premolárů, vzdálenost incizální hrany dolních řezáků od linie A-Po a sklon dolních řezáků k mandibulární linii. Výsledky: Ve skupině V docházelo ke k statisticky významně většímu zvětšení vzdálenosti incizální hrany dolních řezáků od linie A-Po než ve skupině 2D po očištění tohoto parametru od vlivu velikosti stěsnání po strippingu (p = 0,05). Při srovnání podskupin 2D a V s provedeným strippingem do 2 mm (včetně) bylo prokázáno statisticky významně větší zvětšení vzdálenosti dolního řezákového bodu od mezišpičákové vzdálenosti u podskupiny V (p = 0,05). Nebyl prokázán statisticky významný rozdíl hodnot sledovaných parametrů mezi podskupinami 2D a V se strippingem větším než 2 mm. Závěr: 2D lingvální aparáty lze doporučit jako plnohodnotnou alternativu k vestibulárním straightwire aparátům pro léčbu stěsnání menšího až středně velkého rozsahu v dolním zubním oblouku.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info