Těžká intoxikace metamfetaminem u batolete

Autoři

PAPEŽ Jan ŠTARHA Jiří JABANDŽIEV Petr BRZOBOHATÁ Andrea DOLEŽEL Zdeněk

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Pediatrie pro praxi
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Klíčová slova intoxication, methamphetamine, children
Popis Náhodné požití různých látek představuje u nejmenších dětí poměrně častou příčinu návštěvy zdravotnického zařízení. Často jde o požití látek/substancí, které mají malou toxicitu, nebo látek toxických, ale požitých v nízkých dávkách, a proto pouze malá část dětí skutečně vyžaduje hospitalizaci. Ještě menší skupinu tvoří děti, které jsou ohrožené na životě. Sem patří zejména děti intoxikované nebezpečnými léky (např. léky působícími na kardiovaskulární systém, tricyklickými antidepresivy, perorálními antidiabetiky atd.), některými chemickými látkami, jedovatými rostlinami či houbami. V neposlední řadě se však můžeme setkat se závažnými náhodnými otravami dětí způsobenými návykovými látkami. Kazuistika prezentuje případ 14měsíčního batolete s těžkou otravou metamfetaminem, která byla komplikována rozvojem rabdomyolýzy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info