Často nemocné dítě a možnosti ovlivnění imunity v primární péči

Autoři

PECL Jakub

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Zejména v sezóně respiračních infekcí tvoří tzv. „často nemocné děti“ velkou část pacientů ošetřovaných v praxi praktického dětského lékaře. Na vyšší nemocnosti nebo komplikovaném průběhu infekcí u dětí se mohou podílet i relativně vzácné stavy vyžadující specifickou péči dle základního onemocnění: primární a sekundární imunodeficity. Proto komplexní posouzení stavu každého konkrétního pacienta před zahájením případné imunomodulace a respektování zásad týkajících se jejího podávání je vždy základem bezpečné a účinné imunomodulace. V současné době je na trhu k dispozici celá řada přípravků s deklarovaným imunomodulačním účinkem pro snížení zejména respirační nemocnosti. Registrované léčivé přípravky mají účinky doložené seriózními dvojitě zaslepenými kontrolovanými studiemi. Jiné místo zaujímají potravinové doplňky, u kterých je při doporučeném dávkování zaručena pouze neškodnost. U řady z nich není účinnost doložena studiemi dle pravidel medicíny založené na důkazech. Ve svém sdělení uvádím přehled imunomodulačních přípravků použitelných v primární praxi se zaměřením na výsledky aktuálně dostupných klinických studií.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info